• zivocisna3.jpg
 • kravasmlynem.jpg
 • zivocisna1.jpg
 • zivocisna2.jpg
 • kravy.jpg

Živočišná výroba

V živočišné výrobě se specializujeme na chov dojnic a jako jedni z mála zemědělských podniků na Opavsku se zabýváme i chovem prasat.

V roce 2010 jsme zrekonstruovali výkrmnu vepřů s kapacitou 1300 ustájovacích míst. Spolupracujeme s chovateli prasnic v Malém Boru v Čechách, odkud každý měsíc nakupujeme 320 až 350 ks selat. Vykrmená prasata dodáváme na jatka v Oticích a poskytujeme k drobnému odkupu i zájemcům.

Máme v průměru 450 krav plemene " holštýn". Jsou to černostrakaté vysoce užitkové krávy. Jejich produkce mléka, která se uvádí za normovanou laktaci t.j. za 305 dnů je v průměru 9 800 litrů mléka. Nejlepší krávy dosahují až 16 000 litrů mléka za normovanou laktaci. Krávy jsou ustájeny ve stájích, jsou krmeny kukuřičnou siláží, vojtěškovou senáží, senem, řepnými řízky, pšenicí(šrot), kukuřicí(šrot), sojovým a řepkovým šrotem. Dále přidáváme melasu a minerální doplňky.

Od dubna do října(listopadu) se vysokobřezí krávy (doba kdy se kráva nedojí a připravuje se na další porod a produkci mléka)pasou na cca 18-ti hektarové pastvině.
Snažíme se krmit kvalitním krmivem a krávy udržovat v dobrém zdravotním stavu a dobré kondici, což je předpoklad pro produkci mléka nejvyšší kvality a toto mléko zpracováváme v naší mlékarně.

 • Živočišná výroba
 • Živočišná výroba
 • Živočišná výroba
 • Živočišná výroba
 • Živočišná výroba
 • Živočišná výroba
 • Živočišná výroba
 • Živočišná výroba
 • Živočišná výroba
 • Živočišná výroba
 • Živočišná výroba
 • Živočišná výroba

Příprava krmiva pro skot

 • Příprava krmiva
 • Příprava krmiva
 • Příprava krmiva
 • Příprava krmiva
 

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě se snažíme o pěstování rostlin způsobem, který je dlouhodobě únosný pro kvalitu půd a zároveň aby plodiny byly zdravotně nezávadné pro lidskou výživu a pro výživu hospodářských zvířat...

Více zde

Mlékárna Hlavnice

V roce 2012 jsme nově otevřeli malou mlékárnu, ve které vyrábíme kvalitní výrobky pouze z čerstvě nadojeného mléka od našich dojnic, kde jsme se opět vrátili k tradici ruční výroby. Zaměřujeme se především na výrobu sýrů, jogurtů...

Více zde

Dílny a mechanizace RV

Opravárenské dílny zajišťují opravy mechanizačního parku a budov celého družstva, technologií stájí živočišné výroby, podílejí se na investiční výstavbě – výroba a montáž technologií (posklizňové linky, výkrm prasat apod.)...

Více zde

Nabídka práce

Potencionální zájemci o práci v ZOD Hlavnice se mohou hlásit panu Lumíru Jurošovi
mobil: 721 829 175.

Více po telefonické domluvě.

 

ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO HLAVNICE • 747 52 Hlavnice 27 • Tel.: +420 553 668 970

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím